Текст песни Chthonic - Takao

Takasago Army
Жанр: Melodic Black / Oriental Metal
Исполнитель: Chthonic
Альбом: Takasago Army
Длительность: 04:14
Рейтинг: 919
MP3: Скачать
Загрузил: Lozarg

Текст:

Vultures fly, circling the dark skies Plucking carrion from the ground Blood red sun, territory incise Marching forward without sound Carved into flesh, written in blood Symbols burned so deeply in the mind Gathering clouds, threatening skies The sun's rays left me blind Ghosts of the past bound and tied Honor's scars fade, glory dies Vultures fly, circling the dark skies Plucking carrion from the ground Blood red sun, territory incise Marching forward without sound Deep within you, souls of the past bound and tied Bright sun burning, the lines melt as glory dies Carved into flesh, written in blood Symbols burned so deeply in the mind Gathering clouds, threatening skies The sun's rays left me blind Toā-káng khí hong-íng Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh Tsê khai hiòng lí guá tsiân-tîng Lí tī káng pinn sio-sàng Luī-gán leh khuànn guán ê tsûn-iánn Tshiánn tán-thāi guá khái-suân tńg--lâi Kè-siok lán bī-uân ê bāng Toā-káng khí hong-íng Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh Tsê khai hiòng lí guá tsiân-tîng
;
Неправильный текст?

Похожие тексты

ПОСЛЕДНИЕ СКАЧАННЫЕ

топ аплоадеров